Αναλογικό με τη λειτουργία διπλής ώρας Αρχεία - ORA CYPRUS